Wodzirejowanie


Zawsze uwielbiałam bawić się i tańczyć, tak więc kiedy dowiedziałam się o istnieniu korowodów (słowiańskich sakralnych tańców w kręgu) wiedziałam, że muszę się ich nauczyć i przywieźć tę wiedzę do Polski.

We wrześniu 2017r. otrzymałam certyfikat z rąk samej Weroniki Gawrilionok - jednej z najbardziej znanych i aktywnych prowadzących korowody w Rosji.

Warsztat instruktorski odbył się w osadzie siedlisk rodowych Zdrawoje w krasnodarskim kraju, a zaraz potem miałam okazję być współprowadzącą największego korowodu w tym regionie.

Zobacz film o korowodach

Co to jest korowód?
Korowód (ros. хорово́д, białorus. карагод) to starożytny ludowy obrzędowy taniec w kręgu, który tańczyć mogą wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, płci czy narodowości.
Rozpowszechniony jest głównie wśród narodów słowiańskich, spotykany jednak (pod różnymi nazwami) także i wśród innych narodów.
Jego schemat odzwierciedla wzory występujące naturalnie w naturze (np. spiralę DNA, krążenie planet wokół Słońca itd.), stając się sakralnym symbolem ładu kosmicznego.
Korowodu nie można tańczyć samemu, dlatego jest to taniec, dzięki któremu uczymy się być razem, współtworzyć i współdziałać, nie naruszając granic innych ludzi i z szacunkiem odnosząc się do świata każdego człowieka.
Sens i znaczenie korowodu
Taniec w korowodach wymaga wewnętrznej dojrzałości, świadomości, bycia tu i teraz, wiedzy, po co i dlaczego tu jesteśmy i to robimy. Nie jest to dziecięca zabawa, a silna energetyczna praktyka, dzięki której włącza się pamięć rodowa i mogą dziać się cuda, które trudno opisać słowami.
W korowodach mężczyźni i kobiety wypełniają inne funkcje, które jeśli są naruszane, utrudniają prowadzenie korowodu. Mężczyźni nadają rytm i tempo korowodu i organizują jego strukturę. Kobiety natomiast podążają za mężczyznami, starając się robić to płynnie i z wdziękiem. W ten sposób chłopcy zdobywali wiedzę o tym, że szczęście dziewcząt zależy od ich czynów i uczyli się brać za nie odpowiedzialność, a dziewczęta uczyły się tworzyć ład i harmonię dookoła siebie, napełniać przestrzeń miłością, pięknem, delikatnością. W korowodach nasi przodkowie programowali swoje życie tak, by było one spokojne, płynne, stabilne, lekkie, wesołe i piękne. Tak jak korowód.
Jak działają korowody na ludzi i przestrzeń?
To, jak wpływa ta praktyka na człowieka i przestrzeń jest zadziwiające.
Korowód jest jedną z najsilniejszych praktyk oczyszczających - i na planie materialnym, i na planach subtelnych. I choć efekty działania korowodu mogą nie być widoczne od razu, większość z jego uczestników czuje, że „coś się zmieniło”. Nie zawsze zdają sobie sprawę, co dokładnie się stało, ale czują, że coś się rozpoczęło. Efekt, podobnie jak w przypadku np ustawień systemowych, może się „rozpakowywać” przez wiele miesięcy.
Niektóre korowody mają równie silne oddziaływanie, co medytacje joginów.
Nasi Przodkowie tańczyli w korowodach po to, by zharmonizować energię, by nie tracić odczucia jedności swojego plemienia i jedności z przyrodą. Uczestnicy korowodów wymieniali się pozytywną energią, wspierali i pomagali w leczeniu, jeśli ktoś zachorował.
Co mogę Wam zaproponować?
Będę bardzo szczęśliwa, mogąc poprowadzić dla Was wieczorki taneczno-korowodowe lub jedno z tradycyjnych słowiańskich świąt słonecznych (Kolędę, Maslenicę, Jarowanie, Kupałę, Dziady itd.), a także wesela oraz urodziny.
Jestem otwarta również na propozycje poprowadzenia warsztatów dla osób chętnych, by nauczyć się prowadzić tego typu imprezy.

Jak wyglądają imprezy, które prowadzę?
Aby prawidłowo „wejść” w korowód, potrzebne jest przygotowanie.
Ale nie są to poważne praktyki, wyciszenie czy medytacja.
Nasi przodkowie „rozgrzewali” się i nastrajali na wyższe wibracje poprzez tańce, gry i wesołe zabawy.
Przygotowanie zatem do korowodu to po prostu wesołe zabawy w grupie, tańce w parach lub indywidualne przy żywej, zabawnej i skocznej muzyce. To gry, dzięki którym poznajemy się wzajemnie, „oswajamy” ze sobą, otwieramy poprzez śmiech i ruch.
Dopiero po takim przygotowaniu nasze ciała i dusze gotowe są na doświadczenie magii korowodów.

Sprawy organizacyjne
Wieczorki taneczne, które prowadzę trwają od 1,5 do 3 godzin, mogą być częścią większej imprezy, festiwalu, zlotów rodzinnych, spotkań w domach kultury itd.. Jedynym warunkiem jest trzeźwość uczestników (i od alkoholu, i od innych środków odurzających, w tym tzw. świętych roślin), dobre nagłośnienie, duża wygodna sala zimą, równa nawierzchnia wolna od drzew i krzewów latem. Uczestnicy tańczą na boso, albo w butach na płaskim obcasie. W imprezie mogą brać udział dzieci od 5 roku życia. Koszty prowadzenia imprez ustalane są indywidualnie. Więcej informacji pod nr tel: 792333380.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!